Waarom Bouwbedrijf ATTENT

 

Betrokkenheid:
Bouwbedrijf ATTENT denkt met u mee om uw ideen zo goed mogelijk te verwezenlijken en kan u hier ook mogelijk in adviseren.
Wij kunnen u desgewenst ondersteunen met vergunningaanvragen. Eventuele vragen van in de verbouwing betrokken derden worden graag door Bouwbedrijf ATTENT voor u beantwoord.

Het nakomen van afspraken:
Wanneer iets wordt beloofd, wordt dit punctueel nagekomen. Dit geldt voor alle afspraken: opnemen offerte, uitvoeringsdatum, werkwijze, materialen en totaal bedrag. Indien u een offerte aanvraagt, kunt u binnen anderhalve week de offerte verwachten. Een vaste prijs wordt overeengekomen, zodat u niet voor onplezierige verrassingen van stelposten komt te staan.

Het afleveren van verzorgd werk:
De verbouwingsoverlast wordt tot een minimum gereduceerd. Alleen aan het verbouwde kunt u zien dat wij aan het werk zijn geweest, zelfs tijdens de duur van de werkzaamheden. Met de oplevering wordt met u samen nauwkeurig uw project doorgelopen. Na afhandeling wordt uw complete goedkeuring gevraagd. Pas dan zien wij uw klus als afgerond.

Vertrouwen:
Door onze jarenlange ervaring in de particuliere sector, weten wij hoe waardevol uw spullen voor u zijn. Wij zullen uw bezittingen dan ook met de grootste zorg behandelen. Als u ons uw sleutel toevertrouwt, kunt u er op toezien dat uw vertrouwen in ons niet wordt geschaad!

Nazorg:
Mocht u na de oplevering toch nog vragen of opmerkingen hebben over het resultaat, dan zorgen wij er zo spoedig mogelijk voor dat u voor de volle 100% tevreden bent. Kortom: wij zijn pas tevreden als u dit ook bent!